พาชมบ่อเต่าที่เกาะมันใน

มาถึงศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล ที่เกาะมันใน จะมีอาคารพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลตั้งอยู่ให้ได้ศึกษาถึงวิถีชีวิตของเต่าทะเลกันก่อน ...รอบๆอาคารก็จะมีบ่ออนุบาลเต่าทะเล ตั้งอยู่โดยรอบ มีทั้งตัวเล็กไม่กี่เดือน และตัวใหญ่ที่เป็นพ่อแม่พันธ์ุไปเยี่ยมชมกันได้

แผนที่ Google Map (จุดAแสดงที่ตั้ง): 
[gmap markers=letters::12.616552085324837,101.68971061706543 |zoom=15 |center=12.613578652130352,101.68932437896729 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Hybrid]
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel