พาเที่ยวเรือรบประแส จ.ระยอง

พาเที่ยวเรือรบประแส จ.ระยอง อยู่ที่ปากน้ำประแสร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ของระยอง ที่นี่พระอาทิตย์ตกดินสวยมาก มีโฮมสเตย์รองรับ

เรือหลวงประแสร์ ถือว่าเป็นเรืออีกหนึ่งลำที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของราชนาวีไทย ที่ได้ร่วมกับกองทัพสหประชาชาติในสงครามเกาหลี ช่วงปี พ.ศ.2493-2496 (รวมระยะเวลาที่ไปปฏิบัติการ ๔ ปี ๓ เดือน ๑๘ วัน) เมื่อปลดประจำการแล้ว ทางเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ได้นำไปสร้างเป็นอนุสรณ์เรือหลวงประแส ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของการอนุรักษ์เรือเก่าที่ปลดประจำการเอาไว้ โดยมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของท้องถิ่น และ จังหวัดระยอง ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาวตำบลปากน้ำประแส ที่ได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการก่อตั้งอนุสรณ์ ร.ล.ประแส ไว้ ณ บริเวณปากแม่น้ำประแสแห่งนี้

ที่ตั้งของอนุสรณ์ ร.ล.ประแส อยู่ที่บริเวณหัวโขด ชายหาดประแส หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน ใช้งบประมาณในการทำฐานรากรับเรือและลากจูงเรือ ๑๔,๕๗๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเรือ ๒,๗๗๕,๐๐๐ บาท และทาสีเรือ ๒,๔๖๐,๐๐๐ บาท

จังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel