มาสลัดกล้ามปูโดยไม่ต้องเด็ด

เจ้าปูมันยอมสลัดกล้ามใหญ่ๆของมันทิ้งเพื่อรักษาชีวิตได้ แล้วมันก็สามารถงอกกล้ามออกมาใหม่ได้ พร้อมกับการลอกคราบตัวเองใหม่ และช่วงเวลานั้นแหละที่กระดองของมันจะนิ่ม เพียง4ชั่วโมงเท่านั้น ...กลายเป็นอาหารอันอร่อยของมนษยือีกอย่าง ปูนิ่ม...

เรามาเรียนรู้กันที่ ทิวธาราโฮมสเตย์ จังหวัดตราด

มาแวะกินข้าวเที่ยง แล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่กลับไปด้วย ดีจัง

จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel