เที่ยวสวนสัตว์

สวนนกชัยนาท
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
สวนสัตว์สงขลา
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล ตรัง
สวนสัตว์ภูเก็ต
สวนผีเสื้อและ อควาเรียมภูเก็ต
สวนนกไทยศึกษา
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และ สวนป่าทุ่งเกวียน
ฟาร์มจระเข้ และสวนสัตว์สมุทรปราการ
สวนนกท่าเสด็จ (หน่วยอนุรักษ์นกท่าเสด็จ)
สวนสัตว์ลพบุรี
ลานแสดงช้าง และ ฟาร์มจระเข้สามพราน
อุทยานบ้านปลา และสวนผีเสื้อมนชิดา
สวนสัตว์เปิด สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง
ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สระบุรี
สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
สยามโอเชี่ยนเวิลด์
ซาฟารีเวิลด์
โอเอซีส ซี เวิลด์